Zaaien voor bijen

|   Projecten


22 april is het landelijke zaaidag voor bijen en vlinders. Wil je mee doen, dan kan je gratis bloemenzaad aanvragen bij Stuurgroep Kromme Rijnlandschap. Heb je een berm, overhoekje of hele lap grond beschikbaar voor een bloemenzee?  Neem contact op met de landschapscoördinator. De wilde bijen zijn er blij mee. 

Resultaten

Voorjaar 2018 hebben we drie keer zoveel bloemen gezaaid voor de bijen, dan in 2017. We hebben bloemzaden uitgedeeld voor ruim 13,5 hectare. Dat zijn meer dan 21 voetbalvelden.

Bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied is 75 km lengte kabelsleuf ingezaaid met een speciaal samengesteld mengsel voor bermen. Ook werken een aantal gemeenten al met aangepast bermbeheer voor bijen en andere insecten. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft in 2018 met hulp van het agrarisch collectief Utrecht Oost 17 hectare aan kruidenranden mogelijk gemaakt.

Beedeals Krommerijn

Deze actie maakt deel uit van de Beedeals Krommerijn, die we vorig jaar afsloten met deelnemende gemeenten, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de agrarische natuurvereniging Kromme Rijnstreek en een aantal boeren en fruittelers. In deze deal werken we aan betere omstandigheden voor met name wilde bijen. 

Bloemzaad aanvragen kan tot eind mei bij de landschapscoördinator.

 

 

Terug