Experiment klaver in grasland

|   Projecten


In 2019 willen we onderzoek doen naar invloed van klaversoorten in graslanden. Klaver is een goede drachtplant voor wilde bijen en hommels. Er zijn verschillende soorten. De ene soort kan beter tegen maaien, anderen hebben meer voedingswaarden.

Voor de boer heeft het ook voordelen. Klaver bindt stikstof, waardoor de boer minder mest hoeft te gebruiken. De stikstof levert eiwit. Dat maakt het gras voedzamer voor melkkoeien en zorgt zo voor betere melk. Klaver verbetert de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven.

Doe je mee?

We willen graag samen uitzoeken hoe we al deze voordelen kunnen combineren. Meer biodiversiteit en betere melk met minder mest. We zoeken grondeigenaren die mee willen doen in een projectgroep en/of een stukje land willen inzetten. Neem contact op met de landschapsco√∂rdinator. 

Beedeals Krommerijn

Deze actie maakt deel uit van de Beedeals Krommerijn, die we vorig jaar afsloten met deelnemende gemeenten, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de agrarische natuurvereniging Kromme Rijnstreek en een aantal boeren en fruittelers. In deze deal werken we aan betere omstandigheden voor met name wilde bijen. 

Terug