Eetbare landschapselementen

|   Projecten


Sinds 2019 werken we aan een nieuw pilotproject: Eetbare rendabele landschapselementen. We willen praktisch toepasbare landschappelijke beplantingen ontwikkelen op basis van hun lokale gebruikswaarde. Dit projectidee is geïnspireerd op de visie van de Hof van Twello: “Biodiversiteit moet je vermarkten (2010)”. Dat betekent dat de teelt ‘oogstbaar’ moet zijn en gebaseerd op de vraag uit de regionale markt.  

 

Biodiversiteit moet je vermarkten

Door bestaande of nieuwe landschapselementen vraaggericht te ontwikkelen kunnen ze weer additioneel inkomen opleveren voor de eigenaar. Door de toepassing van nieuwe en oude nutsgewassen versterken we de biodiversiteit en bevorderen we de duurzaamheid. Als de landschapselementen weer geld opleveren, zal de eigenaar immers wel uitkijken ze weg te halen. 

Om de teelt rendabel te vermarkten is het slim ze te verwerken tot houdbare producten. Met een aansprekend landschapsverhaal hebben deze een relatief hoge waarde. Tegelijkertijd willen we uitzoeken hoe we dat met relatief lage kostprijs regionaal kunnen organiseren. DeHof van Twello adviseert ‘Bouquet garni’, thee, soepen, ovenschotels, pesto’s, zaaizaad. Populair voorbeeld is het verwerken van geteelde daslook in pesto of kruidenboter. Hof van Twello deelt ook hun vooronderzoek en teeltervaring met ons. Er is bijvoorbeeld een uitgebreide lijst van potentievolle eetbare wilde planten, exotische groenten, paddenstoelen en vergeten gewassen met de mogelijke verwerkingswijze en mogelijke toepassing. 

 

Hoezo landschap?

Stuurgroep Kromme Rijnlandschap pakt met deze pilot de rol van aanjager. Een renderend eetbaar landschap houdt immers zichzelf in stand. Door te experimenteren met lijnvormige landschapselementen, vergroten we de impact op de landschapsbeleving en maken we toepassing toegankelijk voor particuliere grondeigenaren. Voor boeren en telers zou het kunnen dienen als experiment met strokenteelt.

Met deze pilot willen we een eerste productlijn inbedden in de lokale keten en daarna de resultaten overdragen aan de samenwerkende lokale ondernemers.

Najaar 2019 hebben we al markt oriënterende interviews gehouden over kansen voor afzet van teelten uit landschapselementen. Al heel wat partijenzijn bezig met het gedachtegoed van lokale teelt, voedselbos en wildpluk. 

In februari 2020 organiseerden we samen met Utrecht Food Freedom een verdiepingsavond met de steun van onze fan stichting Society 3.0. De bijeenkomst was bedoeld voor mensen die actief aan slag willen met eetbare landschapselementen in de lokale keten. De verdieping komt van de mensen achter Hof van Twello. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

 

Hoe verder?

Inmiddels zijn er voldoende partners om de korte keten te maken. In het najaar 2020 brengen we de eerste drie verrassende producten op de markt. Voor het eerste jaar hebben we de keten zo kort mogelijk gehouden. Mocht de opzet slagen kan de omvang van de productie toenemen en daarmee ook het aantal betrokken ondernemers. De eerste producten bevatten voor een groot deel ingrediënten, die nu al oogstbaar zijn bij de betrokken grondeigenaren, zodat we de aanvullende teelt rustig kunnen opbouwen. Wel zoeken we nog financiering voor de ontwikkelkosten van het merk en de organisatie in de keten, naast de eigen bijdrage van de betrokken ondernemers.

 

Wil je dit project volgen?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief onder of naast dit bericht.

 

 

 

 

Terug