Aanleg kleine landschapselementen

|   Projecten


De komende twee jaar kunnen we tijdelijk extra geld investeren in de aanleg van kleine landschapselementen in alle deelnemende gemeenten van Stuurgroep Kromme Rijnlandschap. Dat is mooi, want normaal is er alleen een gemeentelijk bijdrage voor plantmateriaal beschikbaar. Tijdens dit project kunnen ook duurdere landschapselementen worden gefinancierd. Denk aan houtwallen en poelen, waarbij ook grondverzet nodig is. Het is de bedoeling dat we de beheervergoeding van de nieuwe elementen regelen via het agrarisch collectief. 

Wees er snel bij

De nieuwe regeling gaat naar verwachting komend najaar in en loopt door tot eind 2021. Neem contact op met landschapscoördinator Walter Jaaltink voor meer informatie.

 

Biodiversiteit in mooi landschap

Kleine landschapselementen zoals knotwilgenrijen, hoogstam boomgaarden, poelen en houtwallen geven het landschap in de Kromme Rijnstreek haar specifieke karakter en maken het landschap mooier. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit en als verbinding voor planten en dieren. Helaas zijn veel landschapselementen verdwenen in de laatste decennia. Door nieuwe landschapselementen aan te leggen en te onderhouden, kunnen we die belangrijke waarden weer terugbrengen. 

Platform Kleine Landschapselementen

De provincie Utrecht is initiator van een platform voorKleine Landschapselementen, dat deze nieuwe impuls voor landschap mogelijk maakt. Alle gemeenten van Stuurgroep Kromme Rijnlandschap doen mee, net als de mee makers: Landschap Erfgoed Utrecht,  Federatie Particulier Grondbezit, het Agrarisch Collectief Utrecht-Oost en andere gemeenten. Op 17 juni 2019 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Er wordt 500.000 euro uitgetrokken om dit mogelijk te maken.

Bekijk de video >>

Neem contact op met landschapscoördinator Walter Jaaltink voor meer informatie.

Terug